1. TriumphCloud - Wprowadzenie - KOBIS3. TriumphCloud - Obszar roboczy - KOBIS4. TriumphCloud - Funkcja dodaj obiekt - KOBIS5. TriumphCloud - Praca z grafikami - KOBIS2. TriumphCloud - Moje Pliki - KOBIS6. TriumphCloud - Przesyłanie wielu plików - KOBIS7. TriumphCloud - Zmiana Hasła - KOBIS8. TriumphCloud - Animacje - KOBIS

9. TriumphCloud - Warstwy - KOBIS10. TriumphCloud - Importowanie plików - KOBIS11. TriumphCloud - Udostępnianie - KOBIS12. TriumphCloud - Zarządzanie użytkownikami - KOBIS13. TriumphCloud - Udostępnianie plików - KOBIS14. TriumphCloud - Learning Apps - KOBIS15. TriumphCloud - Dodawanie filmów z YouTube - KOBIS16. TriumphCloud - Dodawanie treści z internetu - KOBIS

17. TriumphCloud - Dodawanie użytkowników z pliku CSV - KOBIS18. TriumphCloud - Nagrywanie Audio - KOBIS19. TriumphCloud - Notatki - KOBIS20. TriumphCloud - Kamera - KOBIS21. TriumphCloud - Tabele i Wykresy - KOBIS22. TriumphCloud - Kod QR - KOBIS23. TriumphCloud - Narzędzia geometryczne - KOBIS24. TriumphCloud - Grupowanie - KOBIS

25. TriumphCloud - Narzędzie kształtów - KOBIS26. TriumphCloud - Nagrywanie ekranu - KOBIS27. TriumphCloud - Rozpoznawanie pisma odręcznego - KOBIS28. TriumphCloud - Dodawaie użytkowników z GoogleData - KOBIS29. TriumphCloud - Biblioteka zdjęć - KOBIS30. TriumphCloud - Udostępnianie w GoogleClasroom- KOBIS31. TriumphCloud - Office 365- KOBIS32. TriumphCloud - Rejestracja produktu - KOBIS