Oferujemy nowoczesne i zarazem tradycyjne Pracownie Komputerowe dopasowane do indywidualnych potrzeb każdej szkoły. W ramach pracowni dostarczamy komputrery markowych producentów oraz oprogramowanie sterujące pracą komputerów uczniowskich. W zakresie sprzętowym Pracownia Komputerowa składa się z następujących elementów:

  • komputer nauczycielski – urządzenie klasy PC (o parametrach technicznych zgodnych z indywidualnymi wymaganiami szkoły);
  • komputer uczniowski – urządzenie klasy PC (o parametrach technicznych zgodnych z indywidualnymi wymaganiami szkoły);
  • router/switch* - urządzenie/przełącznik służące do rozprowadzenia sieci internet do poszczególnych jednostek wykorzystując sieć LAN;
  • systemem zarządzający Pracownią Komputerową* - jest to oprogramowanie NetSupport School złożone z aplikacji sterującej instalowanej na komputerze nauczycielskim oraz aplikacji klienckiej instalowanej na komputerze uczniowskim, więcej szczegółów tutaj...

* - sprzęt/oprogramowanie opcjonalne