Nowoczesne środki dydaktyczne do realizacji podstawy programowej dla SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nauczanie poprzez eksperymenty stymuluje rozwój i poprawia wyniki uczniów. Aby w pełni zrozumieć zjawiska przyrodnicze, niezwykle ważne jest zaangażowanie uczniów w praktyczne poznawanie otaczającego ich świata poprzez zajęcia badawcze. Niczym prawdziwi naukowcy muszą współpracować z rówieśnikami, samodzielnie przeprowadzać eksperymenty, zbierać i analizować dane, dokumentować wnioski i omawiać wyniki.

Elementy LaboLAB: zestawy do eksperymentów, bogate zasoby cyfrowe oraz materiały drukowane uzupełniają się, wzmagając pewność w swoje umiejętności w każdym dziecku. Budowa zestawu umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy w praktyce poprzez zajęcia oraz za pomocą materiałów drukowanych i interaktywnych.

Przy dużej objętości podstawy programowej oraz wysokich wymaganiach programu nauczania przedmiotów humanistycznych i matematyki realizacja przedmiotów przyrodniczych może wydawać się wyzwaniem. Z zestawami LaboLAB nauczyciele mają możliwość przeprowadzenia praktycznych i w pełni angażujących klase zajeć w mniej niż 30 minut dziennie. W realizacji każdych kolejnych zajęć pomoże kompleksowy przewodnik metodyczny dla nauczyciela (w wersji drukowanej i elektronicznej), w którym znajdują się jasne polecenia do zadań, porady, ćwiczenia dodatkowe oraz instrukcja sposobu użycia załączonych zestawów do eksperymentów.

Koncepcja LaboLAB:

 • samodzielne poznawanie świata przez uczniów (poprzez obserwacje i eksperymentowanie),
 • lekcje z gotowymi i przetestowanymi z uczniami ścieżkami pracy (nauczyciel nie jest obarczony dodatkowym przygotowaniem się do zajęć),
 • dostarczenie nauczycielom gotowego zestawu narzędzi i rozbudowanych PORADNIKÓW METODYCZNYCH (w tym szczegółowych wskazówek dotyczących organizacji zajęć z wykorzystaniem zestawów, np.: lekcji, zajęć dodatkowych, zajęć terenowych i wycieczek edukacyjnych oraz projektów uczniowskich; dzięki bogatej oprawie metodycznej, nauczyciel bez doświadczenia potrzebuje tylko dziesięciu minut, aby przygotować się do zajęć; zaadaptowanie programu do warunków szkolnych jest bardzo proste i nie wymaga szkoleń),
 • możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody badawczej, której skuteczność sprawdzono w badaniach podłużnych na dużej populacji uczniów,
 • dołączenie materiałów dla ucznia, które będą wspierać poznanie, rozumienie i stosowanie w praktyce metod badawczych,
 • mobilność (zajęcia nie muszś odbywać się w specjalnie do tego celu przeznaczonej pracowni przyrodniczej, całość pakietu jest spakowana w dobrze oznaczony, poręczny pojemnik, a multimedia dostepne są na każdym urządzeniu w każdym miejscu, gdzie odbywają się zajęcia),
 • praca w grupie lub praca indywidualna (zestaw pozwala wszystkim uczniom w klasie samodzielnie lub w grupie przeprowadzać proste, bezpieczne doświadczenia oraz eksperymenty),
 • multimedia jako integralna cześć produktu; mogą być używane osobno lub przeplatane z pracą praktyczną (np. eksperymenty); są do wykorzystana na tablicy interaktywnej i każdym innym urządzeniu; multimedia zawierają symulacje przedstawiające zjawiska, multimedialne podręczniki dla uczniów do pogłębiania zagadnień, materiały do prowadzenia dyskusji z uczniami z pomocą tablicy, karty obserwacji do eksperymentów, a także ćwiczenia, testy sprawdzające zdobytą w trakcie pracy badawczej wiedzę i multimedialne karty pracy.

Unikalne cechy LaboLAB:

 • posiada gotowe dla nauczycieli książki z konspektami (z gotowymi ścieżkami postępowania, bez konieczności długiego przygotowywania się do zajęć),
 • jest jedynym na rynku pakietem do pracowni posiadającym także szeroką i różnorodną baze materiałów multimedialnych wprowadzających do omawianych zagadnień oraz utrwaląjacych i sprawdzających zdobytą wiedzę (baza ta działa na tablicach interaktywnych, monitorach interaktywnych, komputerach, tabletach – na każdym urządzeniu, jakie ma do dyspozycji nauczyciel lub jego uczniowie),
 • był walidowany i sprawdzany,
 • posiada obecnie dziewięć różnych modułów,
 • dostępny jest w dwóch wersjach językowych (polskim i angielskim),
 • wystarcza na bardzo długo, a elementy zużywalne są w ciągłej ofercie,
 • opiera się na sprawdzonej i skutecznej METODZIE 5E (z angielskiego: Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration, Evaluation), czyli metodzie łączacej kolejno zaangażowanie ucznia, badanie/poszukiwanie, wyjaśnienie i prezentacje wyników, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce i ewaluacje swoich działan w jedną spójną całość,
 • zawiera drukowany podręcznik ucznia przeznaczony dla uczniów o niższych możliwościach.

W skład każdego modułu LaboLAB wchodzą:

 • drukowane materiały dla uczniów oraz zestawy materiałów dla klas o zróżnicowanym poziomie
 • wyposażenie pozwalające na przeprowadzenie kilkudziesięciu doświadczeń/badań
 • szczegółowa rozpiska i ujęcie w projekty edukacyjne
 • cyfrowe zasoby dla klas (symulacje, podręczniki multimedialne, ćwiczenia, testy)
 • cyfrowy podręcznik metodyczny
 • przewodnik metodyczny w wersji drukowanej
 • rozbudowany pakiet do przeprowadzania eksperymentów i projektów (przyrządy i przybory)

UWAGA!

Każdy moduł LaboLAB zawiera wystarczającą ilość materiałów i aparatury pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów w klasie do 30 uczniów.

Dostępne moduły LaboLAB i ich zawartość: